חידוש רישיון

בחידוש רישיון אין צורך להתקין מחדש! הרישיון ימשיך להתעדכן אוטומטית