חידוש רישיון

בחידוש רישיון אין צורך להתקין מחדש! הרישיון ימשיך להתעדכן אוטומטית

לחידוש הרישיון אנא הכנס את שם המשתמש שלך.
שם המשתמש שלך יופיע על ידי פתיחת מערכת ESET והקלדת הקיצורים ב-Windows: Ctrl+U וב-MAC: Command+U