הפעלת מפתח רישיון

 

להפעלת מפתח הרשיון יש להקליד את המספר שקיבלתם עם רכישת המוצר.

מפתח הרשיון רשום בעטיפת הדיסק שרכשתם או במייל שקיבלתם מהמשווק