שוחררה גרסה 1.6.1716 של המוצר ESET Enterprise Inspector (EDR) של ESET.

 • חדש: מצב למידה שניתן להפעיל לתקופה של עד שלושה שבועות, ייצור כללים והחרגות באופן אוטומטי לאירועים שגרתיים שחוזרים על עצמם.
  5
 • חדש: טמפלטים להחרגות נפוצות זמינות בתפריט Exclusions.
  1
 • חדש: במהלך ההתקנה הראשונית ניתן לבחור בפרופיל משתמש כדי להתאים את הממשק ליוזר מבחינת כמות התראות שייתקבלו.
  2
 • חדש: שליטה בכמות המידע שנשמר בממשק הניהול.
  1
 • חדש: תפריט Questions שיציג התראות על ממשק הניהול כגון שטח דיסק נמוך מידי או החרגה אוטומטית חדשה שנוצרה.
 • חדש: ניהול אירועים תחת Incidents שמאפשר בניית ציר זמן של מתקפה.
  3
 • שופר: Event Filter למחשבים "רועשים" נוצרים באופן אוטומטי.