• חדש: ניתן לבדוק עדכון לגרסת המוצר דרך ה-Command Line וגם דרך ה-WebGUI.
  • חדש: ניתן להגדיר עדכון אוטומטי לגרסת המוצר בזמן הפעלה מחדש לשרת.
  • חדש: תמיכה ב-Ubuntu 20.04 LTS.
  • חדש: תמיכה ב-RedHat Enterprise Linux 8.
  • חדש: תמיכה ב-CentOS 8.
  • חדש: תמיכה ב-Debian 10.
  • תמיכה בסריקת ICAP עבור Nutanix.
  • שופר: ביצועי מערכת בעת שימוש במנגנון ה-Real Time.
  • שופר: יש לאשר שינויים ב-WebGUI לפני ששומרים או יוצאים מדף ההגדרות.
  • תוקן: במקרים מסויימים מנגנון Real Time עשוי היה להאט מכונות בזמן הפעלת השרת.
  • תוקן: סריקה שנשלחה מתוך ה-WebGUI לא הייתה מנקה איומים במידה והם נמצאו במחיצה נפרדת.