• חדש: תמיכה ב-Ubuntu 20.04 LTS.
  • חדש: חסימת התקנים עבור התקני USB, כונני CD/DVD חיצוניים, וכרטיסי SD/MMC/CF.
  • חדש: פקודת lsdev אשר תציג את כל ההתקנים המחוברים הניתנים לחסימה בעזרת חסימת ההתקנים.
  • חדש: תמיכה ב-RedHat Enterprise Linux 8.
  • חדש: תמיכה ב-SUSE Linux Enterprise Desktop 15.
  • שופר: פקודת lic תציג נתונים מפורטים יותר על סטטוס הרישיון.