• תוקן: ניתן להתקין את EEE על Windows XP
  • תוקן: Single Sign On עכשיו עובד גם במערכות שמשתמשות ב OPAL+TPM
  • תוקן: נפתרה תקלה שגרמה למחשבים לקרוס כשהם יוצאים ממצב Sleep כאשר המחשב מוצפן ב-OPAL
  • תוקן: נפתרה תקלה שבה חלק מהכוננים הציגו שגיאה 0xC00B004F לאחר הצפנה חוזרת ב-OPAL
  • תוקן: האייקון של Show Password חזר לתפקד ב-Bootloader
  • שופר: תמיכה משופרת בחומרת TPM
  • שופר: המוצר יבדוק פענוח OPAL לפני תהליך פענוח רגיל