הגרסה החדשה מוסיפה מספר שיפורים לפיצ'רים של המוצר, ותיקונים לבאגים.

בין השיפורים והתיקונים:

 • המוצר ינסה לאתחל את השירות אוטומטית במידה והוא מתרסק
 • תופיע התראה כאשר השירות של ESET אינו מגיב
 • התווספה אפשרות להחביא את האייקון של ESET ב menu bar extras
 • סרטיפיקט של OpenSSL הוחלף ל Apple native security framework
 • התווספה יכולת בחומת האש לאפשר תוכנות שחתומות ע"י אפל להתחבר לרשת
 • בשדרוג מגרסה 4 ל 6 תופיע התראה על מיגרציה של media control ל device control
 • המוצר מוודא שקיים ESET SSL certificate בכל מערכות ההפעלה
  OS X/macOS
 • שדרוג POCO parcing library לגרסה האחרונה
 • מידע על ההתקנה שמתקבל מה installer יישמר כעת ויתורגם ע"י השירות של ESET
 • תוקן esets_proxy בהאזנה בפורט 57856
 • תוקנו לוגים מרובים לאחר שהמשתמש משנה את /etc/pam.d/sudo
 • תוקנה תקלה שמופיע zero files scanned לאחר השלמת סריקה של הדיסק הקשיח
 • תוקנו התרסקויות של esets_proxy בתסריטים מסוימים
 • תוקנה עליה איטית של התוכנה לאחר אתחול המערכת
 • תוקנה חסימה של FaceTime בחומת אש שמוגדרת בהגדרות ברירת מחדל
 • תוקנה התראה שהמערכת תכבה בתוך 60 שניות, כאשר בפועל היא נכבית בתוך 2 שניות
 • תוקנה תצוגה של לוגים ל device control כאשר המערכת מנוטרלת
 • תוקנה תצוגה של מיקום של קבצי ההתקנה של תוכנות בחוקים שמוגדרים דרך ERA

הגרסה גם מתקנת פרצות אבטחה כמפורט בקישור הבא:
http://support.eset.com/ca6333/

חשוב להדגיש שהגרסה ניתנת לניהול רק ע"י
ESET Remote Administrator 6.3 ומעלה.
הוראות להתקנה דרך ממשק הניהול:
http://support.eset.com/kb3696/?locale=en_US