1. במידה ועוד לא יצרתם תיקייה עבור הלקוח, תוכלו לעשות זאת דרך Computers, לחיצה על גלגל השיניים לצד תיקיית All, ובחירה באפשרות New Static Group.

צרו תיקייה לפי שם הלקוח.

1

לאחר שיצרתם תיקייה, עברו אל More, לאחר מכן License Management - לחצו על הרישיון של הלקוח ובחרו באפשרות Use License for Activation.

3

2. יש לתת שם למשימה לפי שם החברה, ולחצו על Target.

4

3. לחצו על Add Groups.

5

4. סמנו את תיקיית הלקוח החדש, ולחצו על OK.

6

5. לסיום לחצו על Finish.

7