rssyoutubefg
פתרון כולל ושלם<br/> לאבטחה של העסק שלך

פתרון כולל ושלם
לאבטחה של העסק שלך

אשף התקנה של הגרסה עסקית

אשף התקנה של הגרסה עסקית

אז אחרי שבחרת פתרון הגנה שהכי מתאים לעסק, כל מה שנותר לעשות הוא להתאים עבורך את שיטת ההתקנה הנכונה ביותר עבורך.

 

התחל

חבילת התקנה אוטומטית (ESET K.I.S.S)

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
Endpoint Antivirus

Endpoint Antivirus

חבילת ההתקנה האוטומטית ESET K.I.S.S כוללת בתוכה את כל קבצי ההתקנה הנדרשים לרשת

שימו לב – ESET KISS בגרסה העדכנית כוללת רק התקנות לתחנות קצה ולא את הניהול על השרת

 

להורדת הגרסה הקודמת לחץ כאן

Endpoint Security

Endpoint Security

חבילת ההתקנה האוטומטית ESET K.I.S.S כוללת בתוכה את כל קבצי ההתקנה הנדרשים לרשת

שימו לב – ESET KISS בגרסה העדכנית כוללת רק התקנות לתחנות קצה ולא את הניהול על השרת

 

להורדת הגרסה הקודמת לחץ כאן

Endpoint Antivirus

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus

פתרון המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

פתרון לתחנות Linux המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Endpoint Antivirus for macOS

ESET Endpoint Antivirus for macOS

פתרון לתחנות macOS המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

Endpoint Security

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET Endpoint Security

ESET Endpoint Security

פתרון אבטחה כולל לתחנות הקצה בארגון המשלב חומת אש, בקרת רשת וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET Endpoint Security for macOS

ESET Endpoint Security for macOS

פתרון אבטחה כולל לתחנות macOS המשלב חומת אש, בקרת רשת וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

Mobile Security

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET Endpoint Security for Android

ESET Endpoint Security for Android

פתרון אבטחה למערכות Android בארגון המשלב אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, בקרת אפליקציות, מנגנון נגד גניבה וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

File Security

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET File Security for Ubuntu

ESET File Security for Ubuntu

פתרון אבטחה לשרתי Ubuntu הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET File Security for CentOS

ESET File Security for CentOS

פתרון אבטחה לשרתי CentOS / Red Hat הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET File Security for Windows Server

ESET File Security for Windows Server

פתרון אבטחה לשרתי WIndows הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, החרגה אוטומטית של תפקידי השרת וקבצי ה-DB להבטחת ביצועים מיטביים.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

Mail Security

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET Mail Security for Microsoft Exchange

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

פתרון אבטחה לשרתי Exchange בארגון המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-ספאם לסריקת המיילים ובנוסף הגנה מקומית על מערכת הקבצים, וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

Remote Administration

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET Remote Administrator 6

ESET Remote Administrator 6

חבילת התקנה אוטומטית All-In-One

 

להורדת הגרסה הקודמת: 

ESET Remote Administrator server

ESET Remote Administrator Console

ESET Endpoint Security Standard - Bundle

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus

פתרון המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET File Security for Ubuntu

ESET File Security for Ubuntu

פתרון אבטחה לשרתי Ubuntu הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET File Security for CentOS

ESET File Security for CentOS

פתרון אבטחה לשרתי CentOS / Red Hat הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Remote Administrator 6

ESET Remote Administrator 6

חבילת התקנה אוטומטית All-In-One

 

להורדת הגרסה הקודמת: 

ESET Remote Administrator server

ESET Remote Administrator Console

ESET File Security for Windows Server

ESET File Security for Windows Server

פתרון אבטחה לשרתי WIndows הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, החרגה אוטומטית של תפקידי השרת וקבצי ה-DB להבטחת ביצועים מיטביים.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET Endpoint Security for Android

ESET Endpoint Security for Android

פתרון אבטחה למערכות Android בארגון המשלב אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, בקרת אפליקציות, מנגנון נגד גניבה וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

פתרון לתחנות Linux המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Endpoint Antivirus for macOS

ESET Endpoint Antivirus for macOS

פתרון לתחנות macOS המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Endpoint Security Advanced - Bundle

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus

פתרון המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET File Security for Ubuntu

ESET File Security for Ubuntu

פתרון אבטחה לשרתי Ubuntu הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET File Security for CentOS

ESET File Security for CentOS

פתרון אבטחה לשרתי CentOS / Red Hat הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Remote Administrator 6

ESET Remote Administrator 6

חבילת התקנה אוטומטית All-In-One

 

להורדת הגרסה הקודמת: 

ESET Remote Administrator server

ESET Remote Administrator Console

ESET File Security for Windows Server

ESET File Security for Windows Server

פתרון אבטחה לשרתי WIndows הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, החרגה אוטומטית של תפקידי השרת וקבצי ה-DB להבטחת ביצועים מיטביים.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET Endpoint Security for Android

ESET Endpoint Security for Android

פתרון אבטחה למערכות Android בארגון המשלב אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, בקרת אפליקציות, מנגנון נגד גניבה וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Endpoint Security

ESET Endpoint Security

פתרון אבטחה כולל לתחנות הקצה בארגון המשלב חומת אש, בקרת רשת וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

פתרון לתחנות Linux המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Endpoint Antivirus for macOS

ESET Endpoint Antivirus for macOS

פתרון לתחנות macOS המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Secure Business Antivirus level - Bundle

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus

פתרון המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET File Security for Ubuntu

ESET File Security for Ubuntu

פתרון אבטחה לשרתי Ubuntu הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET File Security for CentOS

ESET File Security for CentOS

פתרון אבטחה לשרתי CentOS / Red Hat הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Remote Administrator 6

ESET Remote Administrator 6

חבילת התקנה אוטומטית All-In-One

 

להורדת הגרסה הקודמת: 

ESET Remote Administrator server

ESET Remote Administrator Console

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

פתרון אבטחה לשרתי Exchange בארגון המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-ספאם לסריקת המיילים ובנוסף הגנה מקומית על מערכת הקבצים, וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET File Security for Windows Server

ESET File Security for Windows Server

פתרון אבטחה לשרתי WIndows הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, החרגה אוטומטית של תפקידי השרת וקבצי ה-DB להבטחת ביצועים מיטביים.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET Endpoint Security for Android

ESET Endpoint Security for Android

פתרון אבטחה למערכות Android בארגון המשלב אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, בקרת אפליקציות, מנגנון נגד גניבה וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

פתרון לתחנות Linux המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Endpoint Antivirus for macOS

ESET Endpoint Antivirus for macOS

פתרון לתחנות macOS המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Secure Business - Bundle

הרחב מידע
צמצם חלון מידע
ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus

פתרון המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET File Security for Ubuntu

ESET File Security for Ubuntu

פתרון אבטחה לשרתי Ubuntu הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET File Security for CentOS

ESET File Security for CentOS

פתרון אבטחה לשרתי CentOS / Red Hat הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Remote Administrator 6

ESET Remote Administrator 6

חבילת התקנה אוטומטית All-In-One

 

להורדת הגרסה הקודמת: 

ESET Remote Administrator server

ESET Remote Administrator Console

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

פתרון אבטחה לשרתי Exchange בארגון המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-ספאם לסריקת המיילים ובנוסף הגנה מקומית על מערכת הקבצים, וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET File Security for Windows Server

ESET File Security for Windows Server

פתרון אבטחה לשרתי WIndows הכולל הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, החרגה אוטומטית של תפקידי השרת וקבצי ה-DB להבטחת ביצועים מיטביים.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET Endpoint Security for Android

ESET Endpoint Security for Android

פתרון אבטחה למערכות Android בארגון המשלב אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות, בקרת אפליקציות, מנגנון נגד גניבה וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Endpoint Security

ESET Endpoint Security

פתרון אבטחה כולל לתחנות הקצה בארגון המשלב חומת אש, בקרת רשת וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

 

לגרסאות קודמות:

32 ביט

64 ביט

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

פתרון לתחנות Linux המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

ESET Endpoint Antivirus for macOS

ESET Endpoint Antivirus for macOS

פתרון לתחנות macOS המשלב הגנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יחד עם יכולות סריקה בטכנולוגית ענן, בקרת התקנים וניהול באמצעות ממשק מרכזי.

eset logo footer© כל הזכויות שמורות לקומסקיור בע"מ 2004-2018, נציגת ESET בישראל. סימנים מסחריים אשר בשימוש באתר זה הינם סימנים מסחריים או
מותגים רשומים של ESET spol. s r.o. או ESET, LLC. כל השמות והמתוגים האחרים הם סימנים מסחריים רשומים של החברות הרשומות

עוצב ונבנה על-ידי פרומו - אסטרטגיה שיווקית ופרסום